Informace pro rodiče nových dětí

 

 1. Oficiální adresa při úředním styku :

  Základní škola a Mateřská škola,
  Uherské Hradiště, Větrná 1063,
  příspěvková organizace

 Provoz MŠ Lomená 1380 Uherské Hradiště :
  6.30 hod. - 16.30 hod.

 Provoz MŠ Větrná 1063, Uherské Hradiště :  

  6.30 hod. - 16.30 hod.

 

 1. Telefonní kontakty, e-mail

Mateřská škola Lomená :  572 578 247  msvychod@email.cz - zástupkyně

                                                                 ředitelky Libuše Martináková

Mateřská škola Větrná :   572 434 439

Základní škola :      572 434 411  zsvychod@zsvychoduh.uhedu.cz

                                                      ředitelka Mgr.MarieLeitgebová

Školní jídelna :     572 434 415
jidelna.zsvychod@centrum.cz
-
vedoucí Jitka Šimonová

Informace o škole můžete získat na internetových stránkách školy :

www.zsvychod.uhedu.cz  nebo www.msvychod.webnode.cz

 

3.  Rodiče jsou povinni zajistit, aby přihlášené dítě
řádně docházelo do mateřské školy,  při příchodu bylo vhodně a čistě upravené bez výstředností v oblékání a účesu.Doporučujeme na přezutí vhodnou
obuv(nejsou vhodné nazouváky), na oblečení do třídy doporučujeme zástěrku nebo sukýnku s kapsou (děvčata), hrací kalhoty nebo tenké tepláky  s kapsou (chlapci). Pro pobyt na zahradě přineste dětem teplákovou soupravu a tenisky. Pyžamo  nebo košilku budou děti potřebovat pro odpolední odpočinek. Nejmladší děti potřebují náhradní oblečení. Pro pobyt venku v případě nepříznivého počasí dejte dětem pláštěnku, kterou  nechejte ve skříňce. Všechny věci dětem označte jménem a příjmením!

 1. Rodiče jsou povinni informovat učitelky o
       změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.
 • Pokud se dítě vrací do kolektivu dětí po nemoci, je třeba přinést potvrzení od
  lékaře!
 • V době určené pro scházení v mateřské škole předávají rodiče nebo jiná dospělá osoba převlečené dítě učitelce mateřské školy v příslušné třídě, do které  dochází. Nestačí doprovodit dítě pouze ke  vchodu do mateřské školy nebo do šatny.V tomto případě by škola nenesla odpovědnost za jeho bezpečnost.
 • Rodiče mohou pověřit jinou dospělou osobu vyzvedáváním dítěte z mateřské školy. Tuto skutečnost písemně potvrdí v evidenčním listu, který předají učitelce ve své třídě na začátku docházky do mateřské školy. Pokud tato osoba bude mladší 18 let, předají rodiče učitelce zmocnění  k odvádění dítěte z mateřské školy, které obdrží na schůzce rodičů v září.

 

Těšíme se na Vaše děti a spolupráci
s Vámi.

 

Kolektiv učitelek mateřské školy.