AKCE 2018

AKCE 2018

Akce v ZŠ a MŠ, Uherské Hradiště,Větrná 1063 ve školním roce 2017/2018

 

Ze školky do školy 16. 1. 2018 – v 15.00 hod. – (praktické ukázky výuky

 v 1. ročníku ZŠ s netradiční výukou matematiky) – určeno dětem i rodičům

 

Celoškolní karneval konec února 2018 – odpoledne – pro širokou veřejnost

 

Schůzka s rodiči „předškoláků“březen 2018 – odpoledne – informace

k zápisu k povinné školní docházce

 

Týden otevřených dveří –  19. - 23. března 2018  –  pro rodiče s dětmi

 

 Hrajeme si na školu 19. a 23.března 2018 – dopoledne – (zapojení předškolních

 dětí do aktivit ve výuce 3. ročníku v ZŠ pro jejich snadnější vstup do 1. třídy) – pro děti i

 rodiče

 

Zápis k povinné školní docházce 5. a 6.dubna 2018

 

Malování na počítači 10. a 17. dubna 2018 – dopoledne (interaktivní forma výuky

pro rozvoj estetického cítění dětí s pomocí moderních technologií pod vedením starších

žáků ZŠ) – pro budoucí školáky