Mateřská škola se nachází v Uherském Hradišti - Mařaticích.

Má dvě pracoviště - 4 oddělení sídlí v MŠ Lomená 1380 a 3 oddělení v ZŠ Větrná 1063.
Od roku 2003 jsme v právním subjektu se ZŠ Větrná 1063.

Naše mateřská škola pracuje s aktualizovaným Školním vzdělávacím programem, který zpracoval kolektiv učitelek MŠ podle Rámcového školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a má název  "S přírodou jsme kamarádi".

     Motto: Důležité je to, co cítíme srdcem ....