NTC systém učení

  • Unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek vytváří 75 % všech neuronových synapsí (propojení) ve věku 0-7 let - z toho 50 % vznikne do věku 5 let. Tento argument se jeví jako dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Pokud naše základní a středoškolské vzdělávání pracuje již pouze se zbývajícími 25 % možností využívání potenciálu mozkové kapacity, pak je vysoce důležité, jak je rozvíjeno dítě ve věku do 6 let.
  • Projekt vznikl na půdě srbské Mensy v zájmové skupině s názvem „Nikola Tesla Centre“ (odtud zkratka NTC) a byl vypracován týmem odborníků vedeným lékařem Dr. Rankem Rajovićem.
  • Nový, zcela ojedinělý program, prokazuje svoji praktickou hodnotu v několika zemích Evropy (Srbsko, Slovensko, Česko, Itálie, Švýcarsko, Makedonie, Bosna a Hercegovina, Maďarsko, Chorvatsko).
  • Mensa ČR podporuje a rozvíjí tento program již od roku 2009. Od té doby byly proškoleny stovky pedagogů převážně z mateřských škol, metoda byla úspěšně zavedena v celé řadě škol. Zpětná vazba od pedagogů z mateřských i základních škol jasně hovoří o prospěšnosti metody a potvrzuje, že její další rozvoj má smysl.
  • Trénink založený na poznatcích neurologického výzkumu mozku kombinuje různé techniky (motorická cvičení, učení symbolů, procvičování pozornosti, využití hudby a další) tak, aby stimuloval zvyšování počtu synapsí v mozku. Program přispívá k rozvoji pohybové koordinace a motorických schopností a pozitivně působí také v prevenci dyslexie a při zmírňování poruch učení. Na vývoji programu se podílel expertní tým lékařů, psychologů a pedagogů.
  • Aktivity, které děti realizují, jsou např. učení symbolů aut, vlajek států, hry s míčem, zapojení hudby, předkládání zajímavých logických hádanek, základy práce se slovy a písmeny.
  • Prostřednictvím NTC metodiky můžeme tedy všem dětem nabízet i systematicky otevírat nové cesty k dalšímu poznání způsobem, který je adekvátní stádiu jejich psychického, fyzického a mentálního vývoje, který rozvíjí jejich potenciál a vzbuzuje v nich radost z učení tím, že přináší nové, různorodé a současně diferencované úkoly a aktivity. Nejedná se o metodiku vhodnou pouze pro nadané děti - naopak, je vhodná pro všechny děti v předškolním věku.
  • V roce 2014 byla vydána metodická příručka „NTC systém učení: IQ dítěte - výzva pro rodiče“, v roce 2018 pokračování pod názvem „NTC systém učení: Jak úspěšně rozvíjet IQ dítěte hrou“. Autor knih, Dr. Ranko Rajović, je  srbský lékař a zároveň člen pracovní skupiny pro nadané děti Mensy International, který přednáší na šesti fakultách ve čtyřech zemích a se svým programem spolupracuje s UNICEF.