ČAS ČINNOST
6.30 - 8.00
Doba určená pro příchod dětí do MŠ a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, děti již přítomné v MŠ vykonávají volně spontánní zájmové aktivity
 
8.00 - 9.15
Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, ranní cvičení, dopolední svačina
      
9.15 - 9.45
Řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd
 

9.45 - 10.00
 
Osobní hygiena, příprava děti na pobyt venku
10.00 - 11.45
Pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, přírodními jevy a okolním světem ( v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách MŠ)
 
11.45 - 12.15
Oběd, osobní hygiena dětí
 
12.15 -13.55
Odpočinek dětí 
 
14.00 - 16.30
Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené  především na hry , zájmové činnosti a pohybové aktivity děti, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě MŠ

Doba určená na přebírání dětí zákonnými zástupci